Odkazy na ostatní webové stránky

Fotografové motýlů a přírody:

Marek Vojtíšek - Koláčkova galerie přírody, denních a nočních motýlů - http://kolas.cz

David Černoch - Fotogalerie motýlů - http://davidcernoch.hostuju.cz/motyli.html

David Breiter - Fotogalerie motýlů - http://www.gajatri.net/fotogaleriemotylu.html

Zdeněk Hanč - Fotografie přírody s větším zaměřením pozornosti na motýly a hmyz - http://www.fotohanc.wz.cz

Vít Hotárek - Fotografie motýlů z Čech a Moravy - http://vithotarek.cz/motyli/

Radka Páleníková - Motýli a jiné pozoruhodnosti - http://www.radkapalenikova.cz

On-line přehledy našich i cizích motýlů:

Mapování a ochrana motýlů České republiky - Přehled denních motýlů ČR včetně fotografií a určovacích klíčů, mapování a ochrana motýlů, Společnost pro ochranu motýlů - http://www.lepidoptera.cz

Moths and Butterflies of Europe and North Africa - Rozsáhlý přehled motýlů Evropy a severní Afriky včetně fotografií v anglickém jazyce - http://www.leps.it

BioLib.cz - mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů - Velmi rozsáhlá encyklopedie zahrnující i motýly (členění, fotografie, popisy) v českém jazyce - http://www.biolib.cz

Entomologické potřeby a literatura o motýlech:

ENTO SPHINX - Špendlíky, krabice, pomůcky a literatura - http://www.entosphinx.cz

KABOUREK, s.r.o. - Entomologické pomůcky a literatura - http://www.kabourek.cz

BioLib.de - Kurt Stüber's Online Library - Rozsáhlá sbírka oskenovaných historických i moderních knih o biologii (včetně atlasů motýlů) - německy či anglicky - http://www.biolib.de

On-line slovníky:

Latinský překladový slovník on-line - Česko - latinský a Latinsko - český slovník - http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/cesko-latinsky

Překladový slovník on-line - Česko - anglický, německý, slovenský, francouzský, maďarský, italský, ruský, španělský, polský, portugalský a latinský tam i zpět - http://www.onlineprekladatel.cz

Etymologický slovník on-line - Výtečný anglický přehledný etymologický slovník - http://www.etymonline.com

Martinovy fotografie motýlů    213.cz

Hlavní nabídka

Česká vlaječka Slovo úvodem
Britská vlaječka Introductory Word
Druhy českých denních motýlů - fotografie, cizí názvy, odkazy
Vyfocené cizí druhy denních motýlů
Nově přidané
Obnova pamětní desky F.A. Nickerla
Výklad výrazů z motýlího života
Původ vědeckých jmen denních motýlů
Moje články o motýlech a dění kolem nich
Motýlí zajímavosti
Odkazy
Literatura a texty o motýlech
Motýli Rewastonu (na Kocábě)
Foto v podnikovém časopisu

Seznam čeledí (Families)
Babočkovití (Nymphalidae)
Běláskovití         (Pieridae)
Modráskovití (Lycaenidae)
Pestrobarvcovití (Riodinidae)
Okáčovití          (Satyrinae)
Otakárkovití (Papilionidae)
Soumračnikovití (Hesperiidae)
Ostatní motýli         (Other Butterflies)
Přehled všech motýlů (General Overview)

Autor: Martin Zelenka, 213@213.cz
Stránky založeny 27.8.2009
Aktualizace této stránky: 29.6.2017
© Martin Zelenka 2009-2022